Ara llegint
Agricultura subvenciona amb 250.000 euros la replantació de fruiters de secà i de regadiu

Agricultura subvenciona amb 250.000 euros la replantació de fruiters de secà i de regadiu

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha convocat, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), una línia d’ajudes de minimis dotada amb 249.123 euros per a la replantació d’arbres fruiters, tant de secà com de regadiu. Es tracta d’una primera línia d’ajudes, que està previst que es puguin ampliar, i que es finança amb l’ITS del 2019.

La convocatòria d’aquesta ajuda, que s’ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), cobreix la replantació d’albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, melicotoners, oliveres i pruneres per a l’any 2020. La quantia de les ajudes es fixa de la següent manera: 15 euros per arbre plantat de figuera de rama, 20 euros per arbre plantat d’albercoquer, ametller, figuera, garrover sense empeltar, melicotoner, olivera i /o prunera; i 30 euros per arbre plantat de garrover empeltat. En els tres casos, la quantia inclou la mà d’obra, el material i la maquinària utilitzada. Els arbres plantats amb aquesta ajuda s’han de mantenir durant un període de cinc anys. L’import mínim de subvenció per beneficiari és de 300 euros.

El material vegetal que s’utilitzi en la replantació ha de provenir d’un centre inscrit en el Registre oficial de productors, comerciants i importadors de vegetals (ROPCIV). A més, la planta ha de ser de qualitat i en el cas dels albercoquers, ametllers, figueres, melicotoners, oliveres i pruneres, s’hi ha d’adjuntar el passaport fitosanitari corresponent. De manera excepcional, en el cas de la plantació de figueres es podrà fer amb material vegetal de la mateixa explotació. En el cas dels ametllers i de les oliveres, a més, hi ha una sèrie de varietats que no poden ser objecte d’aquesta ajuda.

El termini per a presentar les sol·licituds és des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta resolució al BOIB fins al 4 de setembre. Els beneficiaris d’aquesta ajuda han de ser titulars d’explotacions agràries que replantin les espècies abans esmentades, i el recinte on es sembrin els arbres ha d’estar inscrit a nom de la persona beneficiària en el Registre Interinsular Agrari (RIA).

La major part de les explotacions d’albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, melicotoner, oliveres i pruneres tenen dificultats per replantar els arbres morts, fet que pot conduir a l’abandonament d’aquestes explotacions a causa de la disminució del productiu potencial i de les malalties que els afecten. Cal tenir en compte que aquestes espècies formen una part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de les Balears i, per tant, la seva desaparició influiria de manera notable en aquest paisatge.

Pla de replantació i reconversió varietal de fruita seca i dolça

La replantació i la reconversió varietal és un dels eixos cabdals de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per aquesta legislatura. Segons està previst al Pacte de Reactivació de les Illes Balears, es preveuen 6.000.000 d’euros els pròxims tres anys per a les varietats de fruita seca i dolça. Aquest projecte preveu replantar 500.000 arbres de varietats adaptades a les Illes amb un suport tècnic per tal de millorar les produccions, així com la posada en marxa d’una plataforma logística i de comercialització del sector dels fruits secs.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt