Ara llegint
Endesa ha gestionat l’any 2019 prop de 4 tones de residus del manteniment de les seves xarxes

Endesa ha gestionat l’any 2019 prop de 4 tones de residus del manteniment de les seves xarxes

Els contenidors s’empren per traslladar els residus als distints llocs de tractament
Endesa ha tractat, retirat i gestionat a les Illes Balears durant el 2019 un total de 3.852,8 tones de residus, derivats de feines de construcció, manteniment i millora de la xarxa elèctrica de distribució.
Els procediments per al tractament d’aquest tipus de residus vénen definits pel Sistema de Gestió Ambiental (SGMA) de la Companyia que estableixen els procediments per donar compliment a la legislació vigent, que s’ha de realitzar mitjançant transportistes autoritzats que els destinen finalment a gestors i instal·lacions autoritzades pel tractament final del residu.  
La gestió d’aquests residus s’ha duit a terme en les instal·lacions que Endesa té habilitades a les tres illes, des d’on els residus es lliuren a gestors especialitzats. Es prioritza l’aprofitament del residu per part dels gestors a través del reciclatge, deixant com a darrer recurs l’eliminació controlada quan no és possible la seva reutilització.  
En el conjunt de les Illes Balears, de les 3.852,8 tones de residus ja esmentades, s’han gestionat 178,8 tones de residus qualificats de perillosos. Per tipus de residu, els més significatius han estat, per una banda els residus considerats perillosos: 73,4 tones de transformadors i equips amb oli dielèctric, 34,1 tones de comptadors electrònics, 7,9 tones d’olis, i 6,1 tones de bateries i acumuladors.
Per altra banda, dels considerats no perillosos, es pot destacar: 33 tones d’alumini, 6,2 tones de comptadors mecànics, 125 tones de ferralla, 8,5 de paper i cartó, 14,1 d’envasos i bobines de fusta i 3.436 tones de materials de construcció i demolició, entre altres.  
Aquesta acurada i especialitzada gestió dels residus és fruit de la política ambiental d’Endesa que, entre els seus punts bàsics, es fonamenta en la sostenibilitat per tal de reduir, tant com sigui possible, les repercussions que el subministrament elèctric pot tenir sobre el medi ambient.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt