Ara llegint
Signat un protocol de coordinació entre els Bombers de Mallorca i Endesa

Signat un protocol de coordinació entre els Bombers de Mallorca i Endesa

El director de Distribució d’Endesaa Balears, Carlos Ferrer, i el conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, han signat un acord de col·laboració en el que s’estableix el procediment per tal de coordinar les actuacions en cas de produir-se una situació d’emergència en les instal·lacions elèctriques d’e-distribución que impliqui la intervenció de Bombers de Mallorca.

S’han establert diferents possibles causes que podrien provocar una situació d’emergència:

  • Incendi en instal·lacions titularitat d’Endesa o en immobles o instal·lacions de tercers que afectin instal·lacions d’Endesa.
  • Inundació en instal·lacions d’Endesa o en immobles o instal·lacions de tercers que afectin instal·lacions d’Endesa.
  • Rescat de persones en centres de transformació o subestacions.
  • Actuacions que per qüestions de seguretat es requereixi retirar la tensió de les instal·lacions titularitat d’Endesa.

Per altra banda, s’acorda realitzar reunions de seguiment i de coordinació anuals, amés de les reunions de seguiment i coordinació que s’estimin oportunes i necessàries al llarg de l’any.

Així mateix, també es farà, com a mínim, un simulacre o activitat formativa anual de manera conjunta, amb l’objectiu de conèixer les principals instal·lacions, treballar els aspectes de coordinació i posar a prova el procediment.

#Foravilaverd

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt